مے دانستمــ مے رسد روز رفتنتـــ. حتے اگر ثانیه هآ رآ سفتـــ بچسبمـ

مے دانستمــ مے رسد روز رفتنتـــ. حتے اگر ثانیه هآ رآ سفتـــ بچسبمـ

نمیدانم چرا تا میگویم حالم خوب است!!! چشمانم خیس میشود؟

خط می کشـــــم

روی اسمتــــــ با مدادی

که نوکـــــــــ ندارد هیچ وقتـــــــ

 

سر به گوش من بگذار و آرام بگو دوستت دارم ...

 

از چه می ترسی ؟

 

فردا دوباره میتوانی انکار کنی ...

زیر آوارِ آخرین حرفتــــ جا مانده ام لعنتۓ نمی دانی"خداحافظت"چند ریشتر بود .

باران میبارد...

میبینمت در کنارم...

عاشقت میشوم!

می ایستد باران...

چترم را میبندم کنارم را نگاه میکنم نیستی!!!!!!

من تو را بخاطر خودت میخواستم...

و تو مرا بخاطره چترم!

چقدر ساده ام من..

 

بیا با پنجه راه برویم...

روی تن این دنیا...

بگذار خواب بماند...

نفهمد از قانونش گریخته ایم و ...

دل باخته ایم

/ 3 نظر / 24 بازدید
Reyhane.m

می ایستد باران... چترم را میبندم کنارم را نگاه میکنم نیستی!!!!!! من تو را بخاطر خودت میخواستم... و تو مرا بخاطره چترم! چقدر ساده ام من.. . . . واقعا زيبا بود

Reyhane.m

آنكه ميگويد دوستت ميدارم خنياگر غمگيني است كه آوازش را از دست داده است هزار كاكلي شاد در چشمان توست ... هزار قناري خاموش در گلوي من.... اي كاش عشق را زبان سخن بود... ...... آنكه ميگويد دوستت ميدارم دل اندوهگين شبي است كه مهتابش را ميجويد...... اي كاش عشق را زبان سخن بود ... . آنكه ميگويد دوستت ميدارم..... .....

دختر تنها

خیلـــی سختـــه تـــو ایـــن دنیایـــی کـــه هیـــچ کـــس ، هیـــچ کـــس رو نمی خـــواد ... تـــــــــو بـــخـــوای اونـــــم بــــخــــواد امـــــــا ... دســــــــت روزگـــــار نـــــــــخــــــواد .!