زندگی و عشق

می بوسمت
بدون سانسور
و می گذارمت تیتر درشت روزنامه

آن جا که حروفش را
بی پروا چیده اند
خبر هایش را محافظه کارانه

و من همیشه
زندگی را آسان گرفته ام
عشق را سخت .
/ سروناز سیدی/

/ 141 نظر / 41 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

روزـے ازمـ پرسید : بزرگترین آرزویتـــ چیستـ ؟ گفتمـ : تحقق یافتن آرزوـے تو . . . اما افسوس هرگز ندانستمـ آرزوـے تو جدایـے از من بود. . . .

مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

زندگے یعنی بازے ... سه ،בפּ ، یڪ … سوت داور... بازے شروع شـב!!! בפּیدے ، בست פּ پا زدے ، غرق شـבے ، בل شکستے ، عاشق شـבے بے رحم شـבے ، مهرباטּ شـבی… بچــﮧ بوבے ، بزرگـ شـבے ، پیر شـבے سـפּت בاور بازے تمام شـב... زنـבگے را باختی ... اشڪاتـפּ پاڪ ڪن همسفر گاهـے بایـב بازے رو باختـ اما اینو یاבت باشـــﮧ باز میشــﮧ زنـבگے رو ساختـ .....

مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

شکستــטּ خـــرد کردטּ ســــــــوزاندטּ خاکســـــتر کردטּ به باد دادטּ... از هر انگشتش یکـــ هنر مے باریـــد

مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

► میگَـטּ ـهــَـرچـے بــِﮧ عِشقِتــــ بگـے בوُسِتــــ בآرَمــ ◄ ► اوُטּ بــے تَفـآوُتـــ تــَـر مـے شـِـﮧـ ◄ ► وَ تــُـو عــآشِقتــَــر ◄ ► وَلــــے ◄ ► مـَטּ בوَسِتـــ בآرَمــ عــآشِقتــَــر بشَمــ ◄ ► حَتـّے اَگـِـﮧ روُز بــﮧ روُز اَز چشمــآتـــــ بیُفتَمــ ◄ ► پَـســ בوُستَتــــــ בآرَمـــ عِشقـــِ مـَטּ ◄

بهراد

نه نقطه ایم که تمام شده باشیم.نه سه نقطه ایم که ادامه داشته باشیم...دو نقطه ایم!!پا در هوا .میان زمین و اسمان هر کس که میاید کممان میکند یا زیادمان. تا ما را انگونه که دوست دارد دوست بدارد.این است حکایت زندگی ما!!!!!

بهراد

با وفا ترین دوست به مرور زمان بی وفا می شود....این پرپر شدن از گل نیست از روزگار است

فريدون

نمی دانم آخر این دلتنگی ها به کجا خواهد رسید ! دنیا پــــــُر شده از قاصدکهایی که راهشان را گم می کنند ! ! نـــــــه میتوانی خبری دهی و نــــــــه خبری بگیری !

فريدون

دلـــــــــــم تنــــــــــــگ اســــــت . . صــــــــــدايم خـــيـــــــــــــس وبـــــــارانيـســـــــت . . نمــــــيدانـــــم چــــــــرا در قـلــــــب من پــــــاييــــــــــــز طــــــولانيســــــت . .

مهـــــــدیه

به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیم . . . نان را تو ببر . . . که راهت بلند است و طاقتت کوتاه . . . نمک را بگذار برای من . . . می خواهم این زخم همیشه تازه بماند . . .