وابسته


می آیی…

  

در “وا” میشود…

 

میروی…

 

در “بسته” میشود…

  

میبینی!!!

 

حتی در هم “وابسته” میشود

/ 5 نظر / 22 بازدید
مریم

*اینجا در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند* *دیگر گوسفند نمیدرند* *به نی چوپان دل میسپارند و گریه میکنند...*

فاطمه

وفـاداری یک زن زمانی معـلوم میشود که مــردش هــیچ نداشته باشد وفـاداری یک مـرد زمانی معـلوم میشود کــه همــه چــیز داشـته باشـد

ی عاشق

از پی هم میگذرند این روزها پی در پی ، بدون هیچ وقفه ای اما ... بدون حضورت نمیدانم چطور دلشان می آید بگذرند ؟؟

niloofar

فقط کسی معنی دل تنگی را درک می کند که طعم وابستگی را چشیده باشد پس هیچوقت به کسی وابسته نشو که سر انجام آن وابستگی دلتنگیست

niloofar

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]