فاجعه!

تو رفته ای

و فرقی نمیکند چرا

برایِ کسی که با امروز

سالهاست که مرده است

هر گونه محاسبه ای در بعد زمان

مضحکترین اتفاقِ ممکن است

 

( رفتنِ او حادثهٔ بود ... ماندنِ من فاجعه )

/ 314 نظر / 45 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بهراد

زندگی چیدن سیبی است که یاید چید و رفت زندگی تکرار پاییز است که باید دید و رفت زندگی رودی است جاری هر که آمد کوزه ای شادمان پر کرد و مشتی آب نوشید و رفت قاصدک ? این کولی خانه بدوش روزگار کوچه گردیهای خود را زندگی نامید و رفت . . . ......[تایید].....سلام........آپم..........[تایید]

بهراد

زندگی چیدن سیبی است که یاید چید و رفت زندگی تکرار پاییز است که باید دید و رفت زندگی رودی است جاری هر که آمد کوزه ای شادمان پر کرد و مشتی آب نوشید و رفت قاصدک ? این کولی خانه بدوش روزگار کوچه گردیهای خود را زندگی نامید و رفت . . . ......[تایید].....سلام........آپم..........[تایید]

ن.ح

چه فرقی میکند؟ وقتی که نمی شود....... وقتی که نمیتواند بشود.........

مهـــــــدیه

عطرهای خوب ، شیشه خالی شان هم بعد سال ها هنوز بوی عطر می دهد . . . درست مثل جای خالی تو . . .

رها راد

تورا افسون چشمانم ز ره برده ست و میدانم چرا بیهوده میگویی دل چون آهنی دارم دروغ است این اگر پس آن دو چشم راز گویت را چرا هر لحظه بر چشم من دیوانه میدوزی

بهراد

پائيز فصل ارامي است . زيبايي و الوان رنگ هاي درختان حكم فرماست .انگار سختي و ارامش باهم مي سازند .سرخ دركنار زرد .سبز دركنار خاكستري . تنهايي در كنار تنهايي ...........

بهراد

نه ایینه تاب می اورد خستگی هایم را نه این دل بی قرار. گاهی وقتها فکر میکنم بهتر است قلب ادمی یک کنجی بنشیند و فقط نگاه کند عبور ادمها را........

بهراد

ادم هـا می آینـد ، زنـدگی می کننـد . می میـرنـد و می رونـد .. امـا فـاجعـه ی زنـدگی ِ تــو ، آن هـنگـام آغـاز می شـود کـه آدمی می رود امــا نـمی میـرد! مـی مـــانــد ، و نبـودنـش در بـودن ِ تـو ، چنـان تـه نـشیـن می شـود ، کـه تـــو می میـری . در حالـی کـه زنــده ای ….[ناراحت][ناراحت][ناراحت]