به خاطر تو..

یک برو بر زبانم آمد به خاطر تو..
و..........
هزاران بمان در دلم ماند..ماند...ماند..

/ 3 نظر / 20 بازدید
گلسا

[گل]وکاش هیچوقت نمیگفتم برو بخاطر من اگر میدانستم با رفتنت من نیز خواهم مرد

سارا

وقتی در صندوقچه خاطرات پنهانت میکنند یعنی هنوز هستی …!!