یخ در بهشت

هوست کرده ام،

مثل،

یخ در بهشت تابستان جهنمی جنوب....

/ 1 نظر / 22 بازدید
سارا

یك عشق عروج است و رسیدن به كمال ، یك عشق غوغای درون است و تمنای وصال ، یك عشق سكوت است و سخن گفتن چشم ، یك عشق خیال است و....خیال است و....خیال