گاهی ...


گاهی عکسی را می سوزانیم

گاهی عکسی ما را می سوزاند

گاهی با دیدن یک عکس ساعت ها گریه می کنیم

گاهی سالها با یک عکس زندگی می کنیم ...

/ 1 نظر / 22 بازدید
سارا

پزشکی قانونی می گفت: یخ زده ...!! مگر امکانش بود ؟! در گرمای داخل اتاق !! خیره به نقطه ای... جوانی یخ بزند ؟؟!