sms یه دوست به مناسبت روز پدر

راحت نوشتیم بابا نان داد 

بی آنکه بدانیم بابا برای نان همه جوانیش را داد.

برای شادی روح همه باباهای دنیا که دیگه هیچوقت پیش ما نیستن

به دسته گل به زیبایی سوره حمد بفرستید.

روز پدر مبارک

/ 1 نظر / 19 بازدید
الهام

مرسی[گل][دست][قلب]