سراب ...

می آیی عاشق میکنی ، محو میشوی تا فراموشت کنم ، دوباره می آیی تازه میکنی خاطرات را ، محو میشوی ، به راستی که سراب از تو با ثبات تر است...‬

/ 3 نظر / 20 بازدید
سارا

دلم به کما رفته برای مردنش دست به دعا شوید....[ناراحت]

سارا

به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیم نان را تو ببر که راهت دراز است و طاقتت کوتاه . نمک را بذار برای من. میخواهم این زخم همیشه تازه بماند.....

[افسوس][افسوس]