ای دهقــــان فــــــداکار

 ای دهقــــان فــــــداکار ؛

تو در روزگاری بزرگ شدی ،

که مردی برهنه شد ! تا زنان و کودکان زنده بمانند...

امّا من

در روزگاری نفس میکشم ،

 که زنی برهنه میشود ! تا کودکش از گرسنگی نمیرد

/ 1 نظر / 20 بازدید
سارا

متاسف شدم وقتی مردی مـُـرد...!!هنگامی که زنش را ، در حال زنا دید...!! متاسف شدم وقتی ، زنی ، شوهرش را دوست نداشت ، اما بچه دار شد...!! متاسف شدم وقتی ، زنی ، شوهرش را دوست نداشت ، ولی به خاطر بچه هایش ماند..!! متاسف شدم وقتی ،دختر ، به خاطر شهوت نامردان باکره گیش را ، از دست داد...!! متاسف شدم وقتی ، مردی ، ناموسش را ، به خاطر مواد، به حراج گذاشت...!! متاسف شدم وقتی ، جوانی ، ایمانش را بخاطره پول ، از دست داد...!! و متاسف شدم وقتی ،پسری، معشوقش را به خاطر پول ، از دست داد...!!