اگـــر تــو نباشــــی

 یکـــــــ حبه قنــــــد ،

درفنجـــان قهـــوه ی تلخـــــــ ..

شیرین نمیشـــود ..

دو حبه قنــــد ،

در فنجـــــان قهــــــوه ی تلخـــــــــ ..

شیرین نمیشــــود ..

سه حبـــه ، چهار ، پنج ..

.

.

اصلاً تو بگــو یک دنیـــــــــا قنـــد ،

در این دنیای تلخــــــــ ،

نه ..

اگـــر تــو نباشــــی فالِ این زندگــــــــــی ،

شیرین نمیشـــــود

/ 3 نظر / 20 بازدید
سارا

وقتي كه ديگر نبود; من به بودنش نيازمند شدم. وقتي كه ديگر رفت, من به انتظار آمدنش نشستم. وقتي كه ديگر نمي توانست مرا دوست بدارد, من او را دوست داشتم. وقتي كه او تمام كرد, من شروع كردم..... وقتي او تمام شد , من آغاز شدم... وچه سخت است تنها متولد شدن, مثل تنها زندگي كردن... مثل تنها مردن!!!

سارا

...دیر آمدی تمام شده ام دیگر ...بس که بلعیده ام اندوه نبودنت را هنوز اما همانند حاتم ام می بخشمت ...!با آنکه هزار شب بی خوابی طلب دارم از تو

سارا

حمـاقـت کـه شاخ و دم نــدارد! حمـاقـت یـعنـﮯ مـن کـه اینقــدر میــروم تـا تـو دلتنـگ ِ مـن شـوﮮ! خـبری از دل تنـگـﮯ ِ تـو نمـی شود! برمیگردم چـون دلـتنـگـت مــی شــوم!!!