خیلی وقته ....


خیلی وقته دلم تنگ شده واسه کسی که بهش بگم 7 صبح اگه بیدار بودی بیدارم کن....

اگه رفتم پشت خطش قطع کنه و بگه جونم ....

اگه باهاش قرار گذاشتم زودتر از من بیاد .....

یواشکی از تلفن خونه بزنگه بهم ......

دوستاشو بپیچونه بخاطر من......

خیلی وقته دلم واست تنگ شده ....

/ 2 نظر / 22 بازدید
سارا

خیانت را شاید بشود تحمل کرد.... اما جواب هر کدام از این " مگر من چه کم داشتم" های آخرش،برای ویران کردن یک زندگی کافیست!!!

سارا

قبل از "خدا حافظی" ، بر نگـردید و عقب نگاه کنید... بد دردسری میشه این " آخرین نـــگاه "!