این سرنوشت من بود

مـــن می نویسم و تـــــــــو نـــــمی خوانی ! امـــــــــــا مخاطب که تو باشی... مدیـــــــونم اگر ننــــــــویسم... ........ شعرهایی که خواندم.

 

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻢ

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺭﺍ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﮐﺮﺩﻡ

 ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﮐﺮﺩﻡ

 ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﮐﺮﺩﻡ

 ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ

 ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﻨﻢ

 ﻣﻦ، ﺍﻧﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻥ.


 
نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/۱۳ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ توسط سامان نظرات () |

: