این سرنوشت من بود

مـــن می نویسم و تـــــــــو نـــــمی خوانی ! امـــــــــــا مخاطب که تو باشی... مدیـــــــونم اگر ننــــــــویسم... ........ شعرهایی که خواندم.

» پست آخر :: ۱۳٩٢/٤/٢
» دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است... :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» دوستت دارم :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» مثل همیشه :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» دلمـــــــ...... :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» قسمت :: ۱۳٩٢/۱/٢
» عشق :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» جبران میکنی؟ :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» فاجعه! :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» زندگی و عشق :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» پنجره :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» دلم تنگه... :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» تنهایی :: ۱۳٩۱/٩/۸
» نسل من :: ۱۳٩۱/٩/۱
» خوشبختی :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» Battery Low :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» از آن روزها.... :: ۱۳٩۱/۸/٤
» کلیدی باید؛ برای رفع دل گرفتگی ها...‏ :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» جـــآیـــے کـہ تــُـو آن جـــآ نیــســتـــے ... :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» تـــــــــــــو :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» دلم برایت تنگ شده است!! :: ۱۳٩۱/٧/۸
» کم آوردم :: ۱۳٩۱/٦/٢٢
» دل فقــــط دل تـــــو!! :: ۱۳٩۱/٦/۱٩
» تقصیر تو نیست :: ۱۳٩۱/٦/۱٧
» سر گذشت من :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» به همین سادگی :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» سهراب :: ۱۳٩۱/٦/٩
» یکی مثل تو :: ۱۳٩۱/٦/٧
» کی می آیی... ؟ :: ۱۳٩۱/٦/۱
» سلام :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» خاطرات :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» پـای تــ ــ ــو ! :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» وابسته :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» خوبم مرسی :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» تنها... :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» خدایاااااااااااا :: ۱۳٩۱/٥/٩
» یادش بخیر... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» اشکامو پاک می کنی ؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩۱/٥/۸
» باور نمیکنم :: ۱۳٩۱/٥/٦
» (emo (alone :: ۱۳٩۱/٥/٦
» آهای آدمها.... :: ۱۳٩۱/٥/٤
» روزبارانی :: ۱۳٩۱/٥/۱
» سخت ... :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» یااااااسی! :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» فـاجعـه ی زنـدگی :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» تو بنویســـــــــــ ... :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» دلم خواست که بگویم: :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» چشم به راه :: ۱۳٩۱/٤/۱٦
» سراب ... :: ۱۳٩۱/٤/۱٦
» یه حرف.... :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» به خاطر تو.. :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» نمایش :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» نقاب :: ۱۳٩۱/٤/٩
» حوصله ... :: ۱۳٩۱/٤/٩
» دلتنگی؟ :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» اگـــر تــو نباشــــی :: ۱۳٩۱/۳/٢۸
» تو... :: ۱۳٩۱/۳/٢۸
» نقش :: ۱۳٩۱/۳/٢٦
» تغییر :: ۱۳٩۱/۳/٢٦
» یه آشنا... :: ۱۳٩۱/۳/٢٦
» آنجا را نمیدانم... :: ۱۳٩۱/۳/٢٦
» شاعر... :: ۱۳٩۱/۳/٢٦
» خبر به دورترین نقطه جهان برسد... :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» یخ در بهشت :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» پدر که باشی :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» sms یه دوست به مناسبت روز پدر :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» خیلی وقته .... :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» گاهی ... :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» .::منو ببخش::. :: ۱۳٩۱/۳/٧
» می شه با یه قرص کوچولو :: ۱۳٩۱/۳/٥
» به احترام اونی که رفت... :: ۱۳٩۱/۳/٤
» بعضی آدمهــــــا یهـو میــان . . . ! :: ۱۳٩۱/۳/٢
» ای دهقــــان فــــــداکار :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻢ :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» دخترک برگشت :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» مرد چه میکارد و چه درو میکند :: ۱۳٩۱/٢/۸
» زن عشق میکارد و کینه درو میکند :: ۱۳٩۱/٢/۸
» آهای سرنوشت... :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
» در میان دنیایی که عشق در آن جرم است اسیرم ... :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
» سوگواری عشق :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» این روزها همه چیز آلوده تر از هوای تهران است :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» مے دانستمــ مے رسد روز رفتنتـــ. حتے اگر ثانیه هآ رآ سفتـــ بچسبمـ :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» دلت با من نیست :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» نگاهت :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» نیا گل نرگس :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» روایت عشق :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» آوای باد انگار .آوای خشکسالیست :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» به سراغ من اگر می ایی :: ۱۳٩٠/۱٢/٢

: